Registrácia

Účastnícky poplatok v sebe zahŕňa náklady na organizáciu podujatia a materiálne zabezpečenie.

Účastnícky poplatok v sebe nezahŕňa náklady na ubytovanie v mieste konania. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Hotel Elizabeth, v ktorom bude Principia Cybernetica 2022 prebiehať poskytuje v termíne stretnutia 7-9. 9. ubytovanie pre účastníkov so zľavou, pokiaľ bude rezervácia ubytovania uskutočnená do 31. 5. 2022. Viac informácií tu.

Technickú organizáciu podujatia zabezpečuje spoločnosť Optimal Control Labs, s.r.o. (www.ocl.sk)