Program podujatia

7. 9. 2022

  13:00   Začiatok registrácie
  14:00 14:20 Zahájenie stretnutia Principia Cybernetica 2022
STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  14:20 16:08 Predstavenie jednotlivých pracovísk – 1. časť

 

14:20 14:32 ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ústav přístrojové a řídicí techniky
14:32 14:44 VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav počítačové a řídicí techniky
14:44 14:56 TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Ústav mechatroniky a technické informatiky
14:56 15:08 TU v Liberci, Fakulta strojní
Katedra výrobních systémů a automatizace
15:08 15:20 Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra řízení procesů
15:20 15:32 Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Katedra informatiky
15:32 15:44 VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Ústav automatizace a informatiky
15:44 15:56 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ústav řízení procesů
15:56 16:08 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Cebio Tech.
  16:08 16:50 Prestávka (Coffee Break)
  16:50 18:35 Predstavenie jednotlivých pracovísk – 2. časť

 

16:50 17:05 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Ústav automatizace a řídicí techniky
17:05 17:20 VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
17:20 17:35 VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
Katedra robotiky
17:35 17:50 Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky a počítačů
17:50 18:05 STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
18:05 18:20 TU v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra priemyselnej automatizácie a mechatroniky
18:20 18:35 TU v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
18:35 18:50 TU v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov
  19:00   Večera

8. 9. 2022

  9:0010:00Odborný program – pozvané přednášky
Martin Liška (https://energoaqua.sk)
„Vývoj úložiska energie z batérií druhej životnosti“
Roman Kiš (https://ztsvav.eu/)
„Druhý život pre vyradenú batériu z elektromobilu“
  10:3012:00Návšteva Trenčianského hradu [youtube]
  12:30Obed
  14:0016:00Exkurzia do firmy HELLA Slovakia Lighting s.r.o. [youtube]
  19:00Banket

9. 9. 2022

  9:30      Záverečné rokovanie a ukončenie stretnutia