História

Prehľad stretnutí pracovníkov ústavov a katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky strojníckych a technologických fakúlt technických vysokých škôl a univerzít z Českej a Slovenskej republiky

Por. číslo Rok stretnutia Organizátor akcie (miesto stretnutia) Počet organizovaní
1. 1978 Liberec 1
2. 1979 Ostrava 1
3. 1980 Košice 1
4. 1981 Ostrava 2
5. 1982 Praha 1
6. 1983 Liberec 2
7. 1984 Bratislava 1
8. 1985 Brno 1
9. 1986 Plzeň 1
10. 1987 Košice 2
11. 1988 Plzeň 2
12. 1989 Ostrava 3
13. 1990 Zlín 1
14. 1991 Plzeň (Cheb) 3
15. 1992 Košice 3
16. 1993 Brno 2
17. 1994 Praha 2
18. 1995 Liberec 3
19. 1996 Bratislava 2
20. 1997 Zlín 2
21. 1998 Ostrava 4
22. 1999 Brno 3
23. 2000 Plzeň (Srní) 4
24. 2001 Praha 3
25. 2002 Košice 4
26. 2003 Liberec 4
27. 2004 Bratislava 3
28. 2005 Ostrava 5
29. 2006 Zlín 3
30. 2007 Praha 4
31. 2008 Brno 4
32. 2009 Košice 5
33. 2010 Liberec 5
34. 2011 Zlín 4
35. 2012 Bratislava, CHTF (Krakovany) 4
36. 2013 FE Žilina (Rajecké Teplice) 1
37. 2014 Bratislava, SjF (Kočovce) 5
38. 2015 Pardubice (Seč) 1
39. 2016 Zlín 5
40. 2017 Praha 5
41. 2018 Brno 5
42. 2019 Trnava 1
43. 2020 Prešov 1
44. 2021 Zlín 6
45. 2022 Bratislava, CHTF (Trenčín) 6