Kontakt

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

E-mail
info@principia-cybernetica.sk